THUỐC CHỮA NHIỄM KHUẨN CHO CÁ KOI AQUA BACSTOP CZ17