THỨC ĂN CHÉP KOI AQUAMASTER LÊN MÀU COLOUR ENHANCER 10KG