Bể cá đúc

Bể cá đúc là bể cá bo góc được thiết kế nhằm hạn chế và khắc phục được các góc cạnh sắc nhọn của các bể đúc thông thường.